top of page

Dr. Pallister

Dr. Pallister kom til Montana med sin kone i 1947 som allmennlege og for å jobbe i en institusjon for utviklingshemmede. I løpet av sin tid der var han involvert i diagnostiske forsøk på å gi bedre pleie og behandling for beboerne.

Gjennom årene tiltrukket han mange studenter, genetikere, kirurger og andre fagpersoner for å komme til institusjonen. Over tid begynte Dr. Pallister å bevare vev fra alle pasienter som ikke hadde en diagnose for å hjelpe til med en diagnose på et senere tidspunkt.

I 1963 begynte Dr. Pallister og lege Dr. J. Allen Miller kromosomanalyser. På dette tidspunktet var det to pasienter i institusjonen, en mann i slutten av trettiårene og en seksten år gammel jente, som delte mange lignende egenskaper, inkludert det ekstra lille kromosomet som ble oppdaget hos hver pasient. Dr. Pallister var overbevist om at de hadde samme tilstand. Etter videre studier med andre leger, ble de begge funnet å ha isokromosomet og produserte fire kopier av den korte armen av kromosom 12.

Det er nå kjent som Pallister-Killian Mosaic Syndrome. Dr. Pallister kom nådig til den første PKS-legekonferansen som ble holdt på The Children's Hospital of Philadelphia i 2006 og møtte mange barnefamilier med PKS.Dr. Pallister og kona Willa, "Willie" hadde 15 barn.

Han og sønnen Adam, som også har nylig oppdaget kromosomavvik, bodde i åsene i Montana. De brukte mesteparten av tiden på å jobbe på ranchen, jakte, hagearbeide og reparere biler, traktorer og utstyr.

11. juli 2014 ble Dr. Pallister fedd for sitt fremragende arbeid i et jubileum til hans ære.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

9. mars 2018 døde Ol 'Phil hjemme.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Dr. Pallister
Dr. Pallister
bottom of page