top of page

Barnas sykehus i Philadelphia

Children's Hospital of Philadelphia (CHOP) er en integrert del av PKS Kids. De er vert for to PKS-klinikker i Philadelphia hvert år og er de ledende forskerne innen Pallister-Killian-syndrom.

Klikk her for å lære mer om CHOP og PKS, møte klinikkpersonalet og mer.

(Følg lenker til høyre på CHOP-siden for mer informasjon).

2020 klinikk

Torsdag 19. november 2020.

 

2021 klinikker

Torsdag 20. mai 2021

Torsdag 18. november 2021.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Du kan registrere deg for PKS-klinikken ved å ringe 1-844-873-4642

bottom of page