top of page

Om oss

PKS Kids er en ideell organisasjon som har som mål å hjelpe alle mennesker som er involvert i Pallister-Killian syndrom. For foreldre og andre familiemedlemmer til kjære med PKS, kan du forvente å lære alt om PKS mens du samhandler med andre familier fra hele verden. Leger og omsorgspersoner kan forvente å lære seg om PKS ved å lese den nyeste forskningen og få kontakt med leger som har sett syndromet fra første hånd.

Et oppdrag fra PKS Kids er å gi håp og hjelp til familier. Enten det er å dele informasjon og støtte eller å gi stipendier for utstyr og terapier, vil vi hjelpe.

Vårt oppdrag

For å fremme forskning, gi utdanning og øke bevisstheten i det medisinske miljøet for å sikre tidlig diagnoser av barn med Pallister-Killian-syndrom (PKS). Å gi ressurser og støtte til familier, terapeuter og omsorgspersoner av barn med PKS.

Violet and mom.jpg
Our Mission

Vår visjon

Vår visjon er å sikre at ingen familie får en diagnose uten håp og oppdatert informasjon. Målet vårt er å gi svar og ressurser og koble familier for støtte og vennskap.

Vi trenger din støtte i dag!

bottom of page